Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thursday, 22/02/2018

Cục Viễn thông

Font weight

Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước. 
Cục Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (cạnh bến xe Mỹ Đình).
Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990 
Fax:   024.37820998; 024.39436607
Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn
 
Cục trưởng
Ông Nguyễn Đức Trung 
ĐT: 024.39436608 (3888) 
Email: ndtrung@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng
Ông Nguyễn Phong Nhã 
ĐT: 024.39436608 (3128) 
Email: npnha@mic.gov.vn
 
Bà Lê Thị Ngọc Mơ 
ĐT: 024.39436608 (3102) 
Email: moltn@mic.gov.vn
 
Ông Trần Mạnh Tuấn 
ĐT: 024.39436608 (3123) 
Email: tmtuan@mic.gov.vn
 
Ông Trần Duy Hải
ĐT: 024.39436608 (3122)
Email: tdhai@mic.gov.vn
 
Phòng Tổ chức – Cán bộ 
- Trưởng phòng: Ông Hà Thanh Sơn
ĐT: 024.39436608 (3444)
Email: htson@mic.gov.vn
 
- Phó Trưởng phòng: Bà Phùng Thị Thu Hà
ĐT: 024.39436608 (3186)
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Quý Dương
ĐT: 024.39436608 (3838)
 
Văn phòng Cục
- Chánh Văn phòng: Ông Võ Đức Hùng
ĐT: 024.39436608 (3555)
Email: vdhung@mic.gov.vn
 
- Phó Chánh VP: Bà Đỗ Thu Hường
 ĐT: 024.39436608 (3666)
Email: dhuong@mic.gov.vn
 
- Phó Chánh VP: Trần Bảo Luân
ĐT: 024.39436608 (3155)
 
Văn phòng Đảng ủy:
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Tùng Sơn
 ĐT: 024.39436608 (3305)
 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông
Chánh Văn phòng: Ông Giang Văn Thắng
ĐT: 08046020
 
Phòng Tài chính – Kế toán
- Trưởng phòng: Ông Hồ Đức Lượng
ĐT: 024.39436608 (3169)
 
- Phó trưởng phòng: Ông Phan Văn Hùng
ĐT: ĐT: 024.39436608 (3158)
 
Phòng Kế hoạch đầu tư:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Lư
ĐT: 024.39436608 (3144)
- Phó trưởng phòng: Phan Quốc Hưng
ĐT: 024.39436608 (3157)
 
Phòng Cơ chế chính sách và quy hoạch
-Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh
ĐT: 024.39436608 (3200)
 
- Phó trưởng phòng: Bà Trần Nhật Lệ
ĐT: 024.39436608 (3201)
 
Phòng Cấp phép và Thị trường
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sơn
ĐT: 024.39436608 (3223)
- Phó trưởng phòng: Lương Phạm Nam Hoàng
ĐT: 024.39436608 (3222)
 
Phòng Giá cước và Khuyến mại
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phương Hiền
ĐT: 024.39436608 (3262) 
 
- Phó trưởng phòng: Ông Trần Anh Tấn
ĐT: 024.39436608 (3279) 
 
Phòng Chất lượng
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quý Hiếu
ĐT: 024.39436608 (3286)
 
- Phó trưởng phòng: Ông Vũ Hoàng Hiếu
ĐT: 024.39436608 (3280) 
 
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Khoa
ĐT: 024.39436608 
 
Phòng Cơ sở hạ tầng và Kết nối
Trưởng phòng: Ông Giang Văn Thắng
ĐT: 024.39436608 (3301) 
 
Phòng Tài nguyên và Thông tin thống kê
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Thắng
ĐT: 024.39436608 (3288)
 
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Tuấn Vinh
ĐT: 024.39436608 (3202) 
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và Dịch Vụ
- Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Anh
ĐT: 024.37820994
 
Trung tâm Đo lường
Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Tuyến
ĐT: 024.37820993 (3400)
 
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1
Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Dũng
ĐT: 024.37820991 (3468)
 
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 
Giám đốc: Ông Lỗ Quốc Việt 
ĐT: 028.39919066 (306)
Email: lqviet@mic.gov.vn
 
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 
Phó Giám đốc: Ông Vũ Long
ĐT: 0236.3897889 (405) 
Email: vulong@mic.gov.vn
 
Cục Viễn thông có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1458/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông.

Page View: 14947

RATING NEWS( 1)